PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 MARTA TOPFEROVÁ TRIO PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 GINGERHEAD PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 LONGITAL PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 THE BLADDERSTONES PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 CLARINET FACTORY PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 PUTIN LYŽUJE (Divadlo Líšeň) PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 NORMÁLNÍ DEBIL (Divadlo Pecka) PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 SMOOTH LIFE (Husam Abed,Dafa Puppet Theatre) PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 POPELKA Z POPELNICE (Divadlo bezdomovců, Charita ČB) PACOVSKÝ POLEDNÍK 2018 VÝPRAVA 2018

Poděkování

Troufám si tvrdit, že dvojkoncert Dominica Millera a Dana Bárty byl pro město Pacov významnou kulturní událostí. Svědčí o tom jak samotný zájem lidí, tak i pozitivní ohlasy účastníků po koncertě, reakce na sociálních sítích, dozvuky v médiích nebo slova chvály od samotných hudebníků. Akce tohoto typu jsou jen obtížně uskutečnitelné bez podpory finanční, technické, materiální i lidské. Tak tomu bylo i v případě tohoto v Česku exkluzivního a ojedinělého vystoupení.

Moje poděkování proto patří:

Městu Pacov, firmám Bluetech, Status, Kovosvit MAS, Gymnáziu Pacov a bezpečnostní agentuře 2SAFE4U.

Skvělému týmu pořadatelů za neutuchající a více než čtrnáctihodinové nasazení. Děkuji: Petře Seidlové, Elišce Roubalové, Kateřině Stejskalové, Daniele Duškové, Vendulce Pavlíkové, Janě Hruškové ml., Tomášovi Kamírovi, Pavlu Jaklovi, Vaškovi Poduškovi a Martinovi Prokopovi.

„Přátelům festivalu“, kteří akci podpořili různými způsoby a pomáhali v přípravách i průběhu celého dění. Jsou to: Markéta Kamírová, Jan Kamír, Jaroslav Hruška st., Milada Lysáčková, Pavel Roubal, Daniela Orlando, Jarka Červenková, Martina Kratochvílová, oddíl stolního tenisu Pacov.

Jakubu Tomancovi a Lence Miklíčkové za občerstvení diváků i účinkujících.

Zdeňku Klikovi za webové stránky.

Jindřichu Čermákovi, Jaroslavu Hruškovi ml. a Petru Lemberkovi za fotodokumentaci.

Bertu Nevenovi za profesionální nazvučení.

Vladimíru Raszkovi za PR a media servis.

Českému rozhlasu České Budějovice, především pak Janu Kopřivovi, za mediální podporu, která svou profesionalitou, erudicí a vstřícností přesáhla obvyklý a dohodnutý rámec spolupráce.

Jana Hrušková